Осигурување имот 2018-03-23T02:20:00+01:00

Осигурување на имот

Осигурувањето на имот подразбира осигурување на: • Семејна куќа, стан, помошни објекти, економски објекти, викенд куќа, подни и ѕидни облоги, стакла на врати и прозори, вградени инсталации, котли и вградени печки, бојлери и санитарни уреди [...]

Индустриско/бизнис осигурување

Пожар и други опасности Полисата за осигурување од пожар и други опасности го штити Вашиот имот од ризиците кои секојдневно му се закануваат на Вашиот долгогодишен труд и вложувања. Со оваа полиса се покриени ризиците [...]

Осигурување домаќинство

Се сеќавате ли како го уредувавте домот? Како со многу ентузијам го биравте мебелот и како се радувавте кога на крајот во него се беше онака како што замисливте? А што е со Вашата компанија? [...]