Со задоволство сакаме да Ви ја прикажеме следната референтна листа:

• М-НАВ АД Скопје (Акционерско друштво во државна сопственост за давање на услуги во воздухопловната навигација)
• ЈП Македонска радиодифузија Скопје
• Зоолошка градина на Град Скопје – Скопје
• ЈП ПУП Прилеп
• Општина Ресен
• Централен регистар на Република Македонија – Скопје
• Дирекција за заштита и спасување – Скопје
• ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата КОЗЛЕ – Скопје
• Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој
• ЈСП Скопје
• Македонски железници – Скопје
• Ветеринарен факултет – Битола
• ЈП Комуналец – Битола
• ЈП Нискоградба – Битола
• Клиничка болница Трифун Пановски – Битола
• Општина Могила – с. Могила, Битола
• ЈЗУ Здравствен дом – Прилеп
• Водовод и канализација Прилеп
• Основно училиште Александар Турунџев с.Кукуречани – Битола
• Бусе Мак – Германска фабрика за CO2 С.Брод
• Стентон Градба Битола
• Монтинг ДОО Битола
• Киро Дандаро АД Битола
• РУД-КОП ДООЕЛ Битола
• Авто Атом – превоз на патници
• Евро Тип – ланец на спортски обложувалници
• Вирон ДОО Битола – Производство на бесконечни ленти
• Еуро Тест Технички Прегледи
• Лукада Транспорт
• Саитис ДОО – текстилна индустрија
• Итал Пел – кожна производствена индустрија
• Државен комунален инспекторат Скопје
• Чкрепа Транс
• Паламида Транспорт
• Д-М Прециз – Транспорт и логистика
• Ангро Маркет – малопродажба
• Астра ДОО – малопродажба
• Братство Охрид – метална индустрија
• Андрос Козметикс Охрид – производство на козметика
• Промедиа Скопје – увоз на техничка стока
• Јосифов ДООЕЛ Битола – продажба на автомобили
• Амбалажа ДОО Битола
• Дандарт ДОО Битола
• Бетон ГТД Кочани – Градежна индустрија
• ЈК Травел ДООЕЛ Битола
• Мисирли Промет ДОО
• Европа 92 Кочани – Графичка индустрија
• Перпетумобиле Скопје
• Боми 10 Логистик
• Манди Транс ДООЕЛ
• Манди Шпед ДОО
• Млекара Мики
• Телевизија Нова – Битола
• Лука Експрес
• Тео Травел Битола
• Хера Турс ДООЕЛ Битола
• Млекара Мики – Прилеп
• Тримо Македонија
• БТВ Нет – Битола
• Клуб Спорт 77 – Битола
• МОТО АМЕРИТ – Скопје
• Орбико ДОО Скопје
• и други правни и физички лица.