About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 15 blog entries.

Со цел да го олесниме купувањето на полиси, за нашите корисници воведуваме продажба преку нашата веб страна само со неколку кликови. Внесувањето податоци и купувањето се крајно едноставни и нема потреба од дополнителни посебни регистрации или лозинки. Апликацијата е достапна 24 часа во денот, 365 дена во годината. Целиот процес се следи од страна на [...]

BUY INSURENCE ONLINE 2018-11-12T15:19:03+01:00

И покрај Вашата желба и труд да ги држите Вашите работи под Ваша контрола и сигурност, секогаш постои можност за појава на грешка. Ако притоа последиците од таа грешка ги претрпи некое трето лице, се поставува прашањето за Вашата законска одговорност за настанатата материјална и нематеријална штета. Барањата за обештетување поднесени против Вашата фирма или [...]

Liability 2019-10-02T13:21:54+01:00

Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неоживеана и необрана состојба: • лозови насади; • овошни насади; • житни култури; • градинарски култури; • индустриски култури; Основното осигурување опфаќа осигурување од: • град; • пожар; • гром. Дополнително можете да се осигурате и од: • пролетен мраз; • поплава; • луња. [...]

Crop and Fruit Insurance 2019-10-02T13:14:50+01:00

Домашните миленици и другите животни се од непроценлива вредност за сопствениците. Осигурете ги во случај на незгода или болест. И покрај големата грижа, животните можат да се разболат, да се повредат, па дури и да угинат. Тоа може да значи дополнителен непланиран трошок, затоа погрижете се за осигурување на животните. КОИ ЖИВОТНИ МОЖЕ ДА [...]

Animal insurance 2019-10-04T09:13:04+01:00

Осигурувањето на стоки при транспорт опфаќа осигурување на сите пратки на стоки кои се превезуваат со туѓи или сопствени превозни средства. ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ ШТЕТИ ПРИЧИНЕТИ НА СТОКАТА ПРИ: • сообраќајна незгода на превозното средство, • пожар или експлозија од вонредни надворешни причини, • елементарна непогода, • кражба, • оштетување на осигурените пратки [...]

Insurance of goods in transport 2019-10-02T11:21:30+01:00

Каско осигурувањето на Вашиот автомобил, на автобуси, товарни возила, како и на сите специјални возила, работни возила, мотоцикли и возила со странски таблички ги покрива штетите настанати на возилото независно од причината и виновникот. Ние нудиме: • потполно каско без вклучен ризик кражба, • потполно каско со вклучен ризик кражба, • каско-осигурување без франшиза, [...]

Motor hull insurance 2019-10-02T14:00:14+01:00

За да се заштитат третите лица и нивниот имот од последици на сообраќајна незгода, сопствениците на моторни возила се должни, според законот, да склучат полиса за осигурување од автомобилска одговорност, со што се осигурува надоместот за штети кои ќе настанат како последица на сообраќајна незгода. Со купувањето полиса за автомобилска одговорност Вие ја осигурате Вашата [...]

Car liability insurance 2019-10-02T13:58:13+01:00

Зелениот картон е проширување на осигурувањето од автомобилска одговорност надвор од територијата на Р.С.Македонија. Тој е исто така задолжителен тип на осигурување и истиот мора да го поседувате кога со возилото ја напуштате државата. Овој тип на осигурување е гаранција дека во случај на штетен настан во кој ќе учествува возилото со кое управувате во [...]

Green card 2019-10-02T13:57:03+01:00

Осигурувањето на имот подразбира осигурување на: • Семејна куќа, стан, помошни објекти, економски објекти, викенд куќа, подни и ѕидни облоги, стакла на врати и прозори, вградени инсталации, котли и вградени печки, бојлери и санитарни уреди во тие објекти, • Објекти во изградба и објекти и опрема во монтажа (целиот материјал, опрема и сите работи на [...]

Property insurance 2019-10-02T13:52:08+01:00

Пожар и други опасности Полисата за осигурување од пожар и други опасности го штити Вашиот имот од ризиците кои секојдневно му се закануваат на Вашиот долгогодишен труд и вложувања. Со оваа полиса се покриени ризиците како: пожар, експлозија, удар од гром, излевање, град, удар од возило или подвижна машина и други ризици. Прекин на работа [...]

Industrial insurance 2019-10-02T13:48:19+01:00