ЗОШТО ДА АНГАЖИРАТЕ БРОКЕР?
КОЈ ГО ПЛАЌА БРОКЕРОТ?
ДОКОЛКУ РЕШАМ ДА ГО ОСИГУРАМ АВТОМОБИЛОТ КАЈ ВАС, МИ СЕ ПРИЗНАВААТ ПОПУСТИТЕ КОИ ГИ ИМАВ ВО ДРУГА КОМПАНИЈА?
ШТО ОЗНАЧУВА ПОИМОТ ФРАНШИЗА?
ДАЛИ ПОЛИСАТА ЗА КАСКО-ОСИГУРУВАЊЕ ВАЖИ ВО СЛУЧАЈ НА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИКОТ НА ВОЗИЛОТО?
ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ВО СЛУЧАЈ НА СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА?
КОЛКУ ВРЕМЕ ПО ПОВРЕДАТА МОЖАМ ДА ПРИЈАВАМ ШТЕТА ДОКОЛКУ СУМ ОСИГУРЕН ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ?
КОИ РИЗИЦИ ГИ ОПФАЌА ДОМАЌИНСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ?
ДАЛИ ШТЕТАТА ПРЕДИЗВИКАНА ВО ГАРАЖАТА КОЈА Е ПОСЕБЕН ОБЈЕКТ Е ОПФАТЕНА ВО ОСИГУРУВАЊЕТО?
КАКО СЕ ОПРЕДЕЛУВА ВРЕДНОСТА НА ОДРЕДЕН ГРАДЕЖЕН ОБЈЕКТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ?
ДАЛИ МОЖАМ ДА ДОБИЈАМ ПОПУСТ НА ЦЕНАТА НА ДОМАЌИНСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ?
КАДЕ МИ ВАЖИ ПАТНИЧКОТО ОСИГУРУВАЊЕ?
ДАЛИ СЕКОЈ ШТО ПАТУВА СО МЕНЕ ТРЕБА ДА ИЗВАДИ СВОЕ ОСИГУРУВАЊЕ?
ДАЛИ ДОМАЌИНСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ МЕ ОСИГУРУВА ОД ПОВРЕДИ НАСТАНАТИ ВО ДОМОТ?
КАДЕ И КАКО МОЖАМ ДА ПРИЈАВАМ ШТЕТА?