About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 19 blog entries.

Започнавме да нудиме нов и уникатен осигурителен продукт, Семејно Приватно Здравствено Осигурување и за првпат во Македонија постои производ за приватно здравствено осигурување за сите членови на едно семејство, со една заедничка полиса, по достапна месечна премија. Овој вид на осигурување е популарен во светот бидејќи со полисата за семејното приватно здравствено осигурување се [...]

ПРИВАТНО СЕМЕЈНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 2018-11-12T15:19:22+00:00

Со цел да го олесниме купувањето на полиси, за нашите корисници воведуваме продажба преку нашата веб страна само со неколку кликови. Внесувањето податоци и купувањето се крајно едноставни и нема потреба од дополнителни посебни регистрации или лозинки. Апликацијата е достапна 24 часа во денот, 365 дена во годината. Целиот процес се следи од страна на [...]

ONLINE ПРОДАЖБА НА ПОЛИСИ 2018-11-12T15:19:03+00:00

Во овој број на списанието направивме спој помеѓу почетокот и завршетокот на процесот на осигурување - продажба на осигурување, остварен ризик и исплата на штета. На што се темели успешна продажба? Пред сè на стручно планирање на продажниот оддел во друштвата за осигурување во кој треба да се изберат и оспособат соодветни кадри. Внатрешните [...]

Списание МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.9 2018-11-12T15:18:45+00:00

Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република Македонија на сите заинтересирани субјекти им го презентира Пазарот на осигурување во четвртиот квартал во 2016 година. Национално Биро за осигурување Генерален директор М-р Трајче Латиновски

Поважни показатели од статистичките извештаи во IV квартал 2016 година 2018-11-12T15:18:15+00:00

И покрај Вашата желба и труд да ги држите Вашите работи под Ваша контрола и сигурност, секогаш постои можност за појава на грешка. Ако притоа последиците од таа грешка ги претрпи некое трето лице, се поставува прашањето за Вашата законска одговорност за настанатата материјална и нематеријална штета. Барањата за обештетување поднесени против Вашата фирма или [...]

Одговорност 2018-11-12T15:16:30+00:00

Одберете безбедна иднина – осигурете ги вашите посеви, плодови и животни. Голем дел од територијата на Република Македонија е прекриен со обработлива земја, што претставува основен услов за земјоделска и сточарска дејност. Инвестирањето во модернизирање на условите за работа, како и достигнувањето на подобар квалитет и подобар пласман на пазарот се од огромна важност за [...]

Осигурување на земјоделие 2018-11-12T15:15:48+00:00

Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неоживеана и необрана состојба: лозови насади; овошни насади; житни култури; градинарски култури; индустриски култури; Основното осигурување опфаќа осигурување од: град; пожар; гром. Дополнително можете да се осигурате и од: пролетен мраз; поплава; луња.

Осигурување на посеви и плодови 2018-11-12T15:15:09+00:00

Домашните миленици и другите животни се од непроценлива вредност за сопствениците. Осигурете ги во случај на незгода или болест. И покрај големата грижа, животните можат да се разболат, да се повредат, па дури и да угинат. Тоа може да значи дополнителен непланиран трошок, затоа погрижете се за осигурување на животните. КОИ ЖИВОТНИ МОЖЕ ДА ГИ [...]

Земјоделско осигурување 2018-11-12T15:14:49+00:00

Осигурувањето на стоки при транспорт опфаќа осигурување на сите пратки на стоки кои се превезуваат со туѓи или сопствени превозни средства. ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ ШТЕТИ ПРИЧИНЕТИ НА СТОКАТА ПРИ: сообраќајна незгода на превозното средство пожар или експлозија од вонредни надворешни причини елементарна непогода кражба оштетување на осигурените пратки за време на транспорт (вклучувајќи и [...]

Осигурување при транспорт 2018-11-12T15:14:32+00:00

Каско осигурувањето на Вашиот автомобил, на автобуси, товарни возила, како и сите специјални возила, работни возила, мотоцикли и возила со странски таблички ги покрива штетите настанати на возилото независно од причината и виновникот. МОЖЕ ДА СЕ СКЛУЧИ: потполно каско без вклучен ризик кражба, потполно каско со вклучен ризик кражба, каско-осигурување без франшиза, каско-осигурување со франшиза [...]

Каско осигурување 2018-11-12T15:14:16+00:00