About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 16 blog entries.

Со цел да го олесниме купувањето на полиси, за нашите корисници воведуваме продажба преку нашата веб страна само со неколку кликови. Внесувањето податоци и купувањето се крајно едноставни и нема потреба од дополнителни посебни регистрации или лозинки. Апликацијата е достапна 24 часа во денот, 365 дена во годината. Целиот процес се следи од страна на [...]

ONLINE ПРОДАЖБА НА ПОЛИСИ 2018-11-12T15:19:03+01:00

И покрај Вашата желба и труд да ги држите Вашите работи под Ваша контрола и сигурност, секогаш постои можност за појава на грешка. Ако притоа последиците од таа грешка ги претрпи некое трето лице, се поставува прашањето за Вашата законска одговорност за настанатата материјална и нематеријална штета. Барањата за обештетување поднесени против Вашата фирма или [...]

Одговорност 2018-11-12T15:16:30+01:00

Одберете безбедна иднина – осигурете ги вашите посеви, плодови и животни. Голем дел од територијата на Република Македонија е прекриен со обработлива земја, што претставува основен услов за земјоделска и сточарска дејност. Инвестирањето во модернизирање на условите за работа, како и достигнувањето на подобар квалитет и подобар пласман на пазарот се од огромна важност за [...]

Осигурување на земјоделие 2018-11-12T15:15:48+01:00

Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неоживеана и необрана состојба: лозови насади; овошни насади; житни култури; градинарски култури; индустриски култури; Основното осигурување опфаќа осигурување од: град; пожар; гром. Дополнително можете да се осигурате и од: пролетен мраз; поплава; луња.

Осигурување на посеви и плодови 2018-11-12T15:15:09+01:00

Домашните миленици и другите животни се од непроценлива вредност за сопствениците. Осигурете ги во случај на незгода или болест. И покрај големата грижа, животните можат да се разболат, да се повредат, па дури и да угинат. Тоа може да значи дополнителен непланиран трошок, затоа погрижете се за осигурување на животните. КОИ ЖИВОТНИ МОЖЕ ДА ГИ [...]

Земјоделско осигурување 2018-11-12T15:14:49+01:00

Осигурувањето на стоки при транспорт опфаќа осигурување на сите пратки на стоки кои се превезуваат со туѓи или сопствени превозни средства. ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ ШТЕТИ ПРИЧИНЕТИ НА СТОКАТА ПРИ: сообраќајна незгода на превозното средство пожар или експлозија од вонредни надворешни причини елементарна непогода кражба оштетување на осигурените пратки за време на транспорт (вклучувајќи и [...]

Осигурување при транспорт 2018-11-12T15:14:32+01:00

Каско осигурувањето на Вашиот автомобил, на автобуси, товарни возила, како и сите специјални возила, работни возила, мотоцикли и возила со странски таблички ги покрива штетите настанати на возилото независно од причината и виновникот. МОЖЕ ДА СЕ СКЛУЧИ: потполно каско без вклучен ризик кражба, потполно каско со вклучен ризик кражба, каско-осигурување без франшиза, каско-осигурување со франшиза [...]

Каско осигурување 2018-11-12T15:14:16+01:00

За да се заштитат третите лица и нивниот имот од последици на сообраќајна незгода, сопствениците на моторни возила се должни, според законот, да склучат полиса за осигурување од автомобилска одговорност, со што се осигурува надоместот за штети кои ќе настанат како последица на сообраќајна незгода. Со купувањето полиса за автомобилска одговорност Вие сте си ја [...]

Осигурување од автомобилска одговорност 2018-11-12T15:13:58+01:00

Зелениот картон е проширување на осигурувањето од автомобилска одговорност надвор од територијата на Р. Македонија. Тој е исто така задолжителен тип на осигурување, и истиот мора да го поседувате кога со возилото ја напуштате државата. Овој тип на осигурување е гаранција дека во случај на штетен настан во кој ќе учествува возилото со кое управувате [...]

Зелен картон 2018-11-12T15:13:42+01:00

Осигурувањето на имот подразбира осигурување на: Семејна куќа, стан, помошни објекти, економски објекти, викенд куќа, подни и ѕидни облоги, стакла на врати и прозори, вградени инсталации, котли и вградени печки, бојлери и санитарни уреди во тие објекти Објекти во изградба и објекти и опрема во монтажа (целиот материјал, опрема и сите работи на објектот во [...]

Осигурување на имот 2018-11-12T15:13:23+01:00