Имот

Дали го заштитивте она на кое толку напорно работевте?
Ѕидовите, предметите, сеќавањата...


Моторни возила

Каско-осигурувањето на Вашиот автомобил, на автобуси, товарни возила, како и сите специјални возила, работни возила, мотоцикли и возила со странски таблички ги покрива штетите настанати на возилото независно од причината и виновникот.


Транспорт

Осигурувањето на стоки при транспорт опфаќа осигурување на сите пратки на стоки кои се превезуваат со туѓи или сопствени превозни средства.


Незгода

Незгодата не може ниту да се предвиди ниту да се спречи, меѓутоа може да се ублажат економските последици од неа преку склучување на осигурување од незгода.


Патничко

Вашето здравје и безбедност треба да бидат на врвот на листата кога планирате патување. Ние сакаме Вие да патувате мирно и безгрижно и затоа Ви нудиме спектар на услуги со што Ви гарантираме безгрижно патување и покривање на најчестите ризици што демнат на патот.


Живот

Животот е најскапоценото нешто што го поседува секој човек и затоа треба квалитетно и правилно да го заштити.


Одговорност

И покрај Вашата желба и труд да ги држите Вашите работи под Ваша контрола и сигурност, секогаш постои можност за појава на грешка.


Индустриско/Бизнис

Заштитете го вашиот бизнис од прекин на работа, пожар и други опасности кои можат да му наштетат на вашиот бизнис.